cover-zdvizky

Školení řidičů VZV

Školení řidičů manipulačních vozíků je prováděno na základě platných zákonů, vyhlášek a ustanovení.

Podle legislativy je oprávněn řídit VZV pouze řidič s platným a odpovídajícím typem řidičského průkazu pro manipulační techniku. Po úspěšném absolvování kurzu je uchazeči vydán průkaz řidiče manipulačních vozíků dané třídy a druhu. Při opakovaném školení řidičů manipulačních vozíků je vydáno osvědčení o provedení opakovaného školení a protokol o přezkoušení.